Блог

Знай свої права споживача

02 березня 2020

Кожен день ми щось купуємо, інколи це дрібні побутові покупки, а інколи - це дороговартисні покупки.

Декілька порад, як діяти якщо Вам продали товар неналежної якості.У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, Ви маєте право:

- розірвати договорір та вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми. При розiрваннi договору розрахунки із споживачем у разl підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення вiдповідної вимоги, а в разi зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купiвлi. Грошi, сплаченi за товар, повертаються споживачевi у день розірванкя договору, а в разі неможливостi повернути грошi у день розірвання договору - в iнший строк за домовленiстю сторін, але не пiзнiше нiж протягом семи днiв.

- вимагати заміни товару на такий же товар або аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар. За наявності товару вимога споживача про його замiну пiдлягає негайному задоволенню, а в разi виникнення потреби в перевiрцi якостi - протягом чотирнадцяти днiв або за домовленiстю cтopiн. У разi вiдсутностi товару вимога споживача про його замiну пiдлягає задоволенню у двомiсячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогy споживача про замiну товару в установлений строк неможлииво, споживач вправi на свiй вибiр пред'явити продавцю, виробнику (пiдприємству, що виконує ix функцii) iншi вимоги. Пiд час замiни товару з недолiками на товар аналогiчноi марки (моделi, артикулу, модифiкацii) належноi якостi, цiна на який змiнилася, перерахунок вартості не провадиться. Пiд час замiни товару з недолiками на такий же товар iншої марки (молелi, артикулу, модифiкачii) належноi якостi перерахунок вартості товару з недоліками у разi пiдвищення цiни провадиться виходячи з його вартості на час обмiну, а в разi зниження цiни - виходячи з вартост на час купiвлi.

У разі виникнення питань з приводу порушення Ваших прав відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів» адвокати АО «BOX LEX» будуть раді Вам допомогти

 

Адвокат АО “VOX LEX”

Кристина Лаба

Залиште дані, ми з вами зв’яжемось