Блог

Підводне каміння «цивільного шлюбу».

28 січня 2020

На сьогодні є досить поширеним, спільне проживання чоловіка і жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу, але мало хто знає звідки взагалі з’явилося це поняття «Шлюб» або «Шлюбні відносини».

Поняття шлюб вперше згадувалось в римському праві. Історія розвитку шлюбу, як суспільного зв’язку почалася вже в третьому столітті нашої ери, Модестін досить ідеалістично визначив шлюб: «Coniuctio maris et feminae, consortiumomnis vitae, divini et humani iuris communicatio» (D. 23.2.1.) тобто с перекладу з латинського це: «Союз чоловіка і дружини, союз на все життя, спілкування, засноване на праві божеському і людському».

Шлюб в римському суспільстві розглядався, як соціально-значимий союз чоловіка та жінки, що визначав правове положення дітей, народжених у цьому союзі, майнові відносини між подружжям та їх спадкові права.

Крім цього римському приватному праву були відомі два види шлюбу:

«Законний римський шлюб» на латинському (matrimoniumi) - для тих, хто має jus conubii – право вступати в повноцінний, визнаний законом шлюб, що породжує для всіх членів сім’ї рівні та передбачені законами вигоди і наслідки.

«Незаконний римський шлюб»  на латинському «matrimonium jus gentium» -  тобто такий, що укладався між особами, які не мали римського громадянства (між перегринами та іншими вільними, які права на законний шлюб не мали).

Багато часу пройшло з того періоду, але більшість принципів римського сімейного права лягли в основу сучасного сімейного права України. Згідно з українським законодавством сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. Таким чином, законодавець не дає визначення спільному проживанню чоловіка і жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу, як «Шлюбні відносини». В суспільстві ми частіше чуємо визначення цим відносинам як цивільний шлюб, але в законодавстві немає такого поняття. В юридичній термінології є такий термін як «Конкубінат», що значить тривале співжиття жінки та чоловіка. Цей термін використовувався ще в римському праві, діти народжені в конкубінаті не мали права на ім’я свого батька, не могли бути його спадкоємцями, не підпадали під батьківську владу.

Жінка в таких відносинах не поділяла соціального статусу свого чоловіка. Адже не знаходилася з ним в законному шлюбі.

Таким чином конкубінатні відносини не дуже віталися державою, тому с точки зору держави це відносини менш захищенні законом з порівнянням зареєстрованих шлюбних відносин. Чому саме ці відносини в суспільстві мають назву «цивільний шлюб»? На мій погляд вони мають назву тому, що ці відносини не підпадають під регулювання сімейного кодексу України, а тільки окремі розділи цього кодексу. Якщо зробити детальний розгляд цього питання відповідно до Сімейного кодексу України, то ми побачимо таку картину:

На осіб, які перебувають в конкубінантних відносинах не розповсюджується глава 6 особисті не майнові та майнові обов’язки подружжя сімейного кодексу України.

Також глава 9 права та обов’язки подружжя на утримання, тобто відповідно до цієї глави чоловік та дружина повинні матеріально підтримувати один одного, в конкубінатних відносинах такого права та обов’язку не виникає! Наприклад: Якщо чоловік та жінка перебували в конкубінатних відносинах, та в період спільного проживання один з них став непрацездатним, такий факт не є зобов’язальним для утримання, тому що вони не перебували в законно зареєстрованому шлюбі відповідно до Сімейного кодексу України. З цього прикладу можна зробити висновок, що держава не може захистити в повному об’ємі сімейні права людей, які перебувають у конкубінатних відносинах.

   Але більш ураженими та не захищеними є діти, які народжуються в незареєстрованому шлюбі.

Відповідно до частини 1 статті 122 сімейного кодексу України, дитина яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя, походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини. А у випадку, якщо треба визначити походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі, у такому випадку жінка або чоловік повинні написати заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану. За відсутності заяви, батьківство щодо дитини може бути визнано за рішенням суду. Підставою для визнання батьківства є будь - які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

Проаналізувавши цю статтю ми бачимо що, для того щоб визнати батьківство дитини, яка народжена в конкубінаті треба написати заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану, тобто повинна бути згода. Але виходячи з практики не всі чоловіки визнають за власною згодою батьківство, у такому випадку для визнання батьківства ми вимушені звертатись до суду.

Відповідно до статті 32 ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Але людина повинна себе підстраховувати, тому перед тим, як вступати в конкубінатні відносини поміркуйте чи будити Ви, та майбутні Ваші діти захищеними з точки зору закону? Адже держава підтримує та захищає зі свого боку офіційно зареєстровані шлюби!

Яку форму шлюбу обрати вирішувати тільки Вам!

Адвокат АО “VOX LEX”

Кристина Лаба

Залиште дані, ми з вами зв’яжемось